• บริการออกแบบกล่อง

1. ออกแบบกล่อง 3 แบบ ให้เลือก

4,500 บาท

*ราคานี้ไม่รวมออกแบบโลโก้

+ ออกแบบโลโก้เพิ่ม 1,500 บาท  (1 แบบ)

รวมโลโก้ 6,000 บาท

*ราคานี้ไม่รวมออกฉลากสินค้า

แก้ไขได้ 3 ครั้ง

– ได้รับไฟล์ + โค้ดสี

( ไฟล์ .ai .pdf .jpg .png )

*ชำระเต็มก่อนออกแบบ 3 วันทำการ

2. ออกแบบกล่อง 3 แบบ + ฉลาก 1 แบบ ให้เลือก

5,500 บาท

*ราคานี้ไม่รวมออกแบบโลโก้

+ ออกแบบโลโก้เพิ่ม 1,500 บาท (1 แบบ)

รวมโลโก้ 7,000 บาท

แก้ไขได้ 3 ครั้ง

– ได้รับไฟล์ + โค้ดสี

( ไฟล์ .ai .pdf .jpg .png )

*ชำระเต็มก่อนออกแบบ 3 วันทำการ

3. ออกแบบกล่อง 3 แบบ + ฉลาก 3 แบบ + โลโก้ 3 แบบให้เลือก

8,500 บาท

แก้ไขได้ 3 ครั้ง

– ได้รับไฟล์ + โค้ดสี

( ไฟล์ .ai .pdf .jpg .png )

*ชำระเต็มก่อนออกแบบ 3 วันทำการ

4. ออกแบบ Boxset 3 แบบ + ฉลาก 1 แบบ

6,500 บาท

*ราคานี้ไม่รวมออกแบบโลโก้

+ ออกแบบโลโก้เพิ่ม 1,500 บาท (1 แบบ)

รวมโลโก้ 8,000 บาท

แก้ไขได้ 3 ครั้ง

– ได้รับไฟล์โลโก้ 1 แบบ + โค้ดสี

( ไฟล์ .ai .pdf .jpg .png )

*ชำระเต็มก่อนออกแบบ 3 วันทำการ

• บริการออกแบบ LOGO

1. BASIC : โลโก้ บาทออกแบบโลโก้ 1 แบบ

2,000 

แก้ไขได้ 3 ครั้ง

– ได้รับไฟล์โลโก้ 1 แบบ + โค้ดสี

( ไฟล์ .ai .pdf .jpg .png ) – ได้รับไฟล์ตรายาง (ขาวดำ)

*ชำระเต็ม ออกแบบ 3 วันทำการ

2. ADVANCE : โลโก้ ออกแบบโลโก้ 3 แบบ ให้เลือก

4,000 บาท

แก้ไขได้ 3 ครั้ง

– ได้รับไฟล์โลโก้ 1 แบบ + โค้ดสี

( ไฟล์ .ai .pdf .jpg .png ) – ได้รับไฟล์ตรายาง (ขาวดำ)

*ชำระเต็ม ออกแบบ 3 วันทำการ

• บริการออกแบบฉลากสินค้า + 3D

บริการออกแบบฉลากสินค้า + 3D

2,000 บาท

ออกแบบฉลาก 3 แบบ ให้เลือก

* ราคานี้ไม่รวมออกแบบโลโก้

+ ออกแบบโลโก้เพิ่ม 1,500 บาท (1 แบบ)

แก้ไขได้ 3 ครั้ง

( ไฟล์ .ai .pdf .jpg .png )

*ชำระเต็ม ออกแบบ 3 วันทำการ

• บริการออกแบบโบว์ชัว (Brochures) แผ่นพับ (Leftlet)

1. ออกแบบ 1 หน้า 1 แบบ

  1. 2,000 
  2. แก้ไขได้ 3 ครั้ง
  3. *ชำระเต็ม ออกแบบ 3 วันทำการ

2. ออกแบบ 2 หน้า 2 แบบ

  1. 4,000 บาท
  2. แก้ไขได้ 3 ครั้ง
  3. *ชำระเต็ม ออกแบบ 3 วันทำการ

• บริการออกแบบแบนเนอร์

A. ออกแบบแบนเนอร์ งานโฆษณาทุกชนิด 1 หน้า 1 แบบ

2,500 บาท

***ถ้าจำนวนเยอะคิดราคาอีกเรท

แก้ไขได้ 3 ครั้ง

*ชำระเต็มก่อนออกแบบ 3 วันทำการ

B. ออกแบบแบนเนอร์ Social Media Cover (หัวเพจ)

1,000 บาท

แก้ไขได้ 3 ครั้ง

*ชำระเต็มก่อนออกแบบ 3 วันทำการ

• บริการออกแบบนามบัตร + SET นามบัตร

1. ออกแบบนามบัตร 1 แบบ

1,500 บาท

แก้ไขได้ 3 ครั้ง

*ชำระเต็มก่อนออกแบบ 3 วันทำการ

2. BASIC : SET นามบัตร ออกแบบโลโก้ 1 แบบ + ออกแบบนามบัตร 1 แบบ

2,500 บาท 

แก้ไขได้ 3 ครั้ง

*ชำระเต็มก่อนออกแบบ 3 วันทำการ

3. BASIC : SET นามบัตร ออกแบบโลโก้ 2 แบบ ให้เลือก + ออกแบบนามบัตร 2 แบบ ให้เลือก

3,500 บาท

แก้ไขได้ 3 ครั้ง

*ชำระเต็มก่อนออกแบบ 3 วันทำการ

• บริการออกแบบป้าย , ธงญี่ปุ่น , Billboard

2. ออกแบบ ป้าย, ธงญี่ปุ่น, Billboard

  1. 3,000 บาท 
  2. แก้ไขได้ 3 ครั้ง
  3. *ชำระเต็มก่อนออกแบบ 3 วันทำการ

• บริการออกแบบ Exhibition Booth

Exhibition Booth

7,000 บาท

– ออกแบบหน้าโต๊ะ
– ออกแบบหน้า rokk up
– ออกแบบหน้า backdrop

แก้ไขได้ 3 ครั้ง

*ชำระเต็มก่อนออกแบบ 3 วันทำการ