Line : @d2design x
Tel : 096-812-1955 x
096-812-1955
หลอดครีม TB025-120GRGD (Gold) • d2design

บรรจุภัณฑ์

หลอดครีม TB025-120GRGD (Gold)

ความจุ

120g

เหมาะกับ

โฟม, ครีม

Product Code : TB025-120GRGD


ราคา หลอดครีม TB025-120GRGD (Gold)

250 ชิ้น 21 บาท
1,000 ชิ้น 20.75 บาท
3,000 ชิ้น 19.75 บาท
5,000 ชิ้น 18.5 บาท

วัสดุ :

(Tube)ABL,(Cap)PP (5Layer)

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ