Line : @d2design x
Tel : 096-812-1955 x
096-812-1955
หลอดครีม TB022-100WHGD (WHITE) Gold • d2design

บรรจุภัณฑ์

หลอดครีม TB022-100WHGD (WHITE) Gold

ความจุ

100g

เหมาะกับ

ครีม

Product Code : TB022-100WHGD


ราคา หลอดครีม TB022-100WHGD (WHITE) Gold

250 ชิ้น 19.75 บาท
1,000 ชิ้น 19.50 บาท
3,000 ชิ้น 19.25 บาท
5,000 ชิ้น 19 บาท

วัสดุ :

(Tube) PE, (Cap) PP (5Layer)

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ