Line : @d2design x
Tel : 096-812-1955 x
096-812-1955
กระปุกครีม Jar / กระปุก (JR013-030) • d2design

บรรจุภัณฑ์

กระปุกครีม Jar / กระปุก (JR013-030)

ความจุ

30ml

เหมาะกับ

ครีม

Product Code : JR013-030WHWH


ราคา กระปุกครีม Jar / กระปุก (JR013-030)

250 ชิ้น32 บาท
1,000 ชิ้น31.5 บาท
3,000 ชิ้น31 บาท
5,000 ชิ้น30.5 บาท

วัสดุ :

ฝา ABS
กระปุก PP

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ
ตลับแป้ง