Line : @d2design x
Tel : 096-812-1955 x
096-812-1955
กระปุกครีม Jar / กระปุก (JR012-020) • d2design

บรรจุภัณฑ์

กระปุกครีม Jar / กระปุก (JR012-020)

ความจุ

20ml

เหมาะกับ

ครีม

Product Code : JR012-020CLSL


ราคา กระปุกครีม Jar / กระปุก (JR012-020)

250 ชิ้น41 บาท
1,000 ชิ้น40.5 บาท
3,000 ชิ้น40 บาท
5,000 ชิ้น39.5 บาท

วัสดุ :

กระปุก AS

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ
ตลับแป้ง