Line : @d2design x
Tel : 096-812-1955 x
096-812-1955
กระปุกครีม JR012-020CLSL (ใส) • d2design

บรรจุภัณฑ์

กระปุกครีม JR012-020CLSL (ใส)

ความจุ

20ml

เหมาะกับ

ครีม

Product Code : JR012-020CLSL


ราคา กระปุกครีม JR012-020CLSL (ใส)

250 ชิ้น 41 บาท
1,000 ชิ้น 40.50 บาท
3,000 ชิ้น 40 บาท
5,000 ชิ้น 39.50 บาท

วัสดุ :

กระปุก AS

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ