หลอดครีม D2TB22-30 (CLEAR) • d2design
Line : @d2design x
Tel : 096-812-1955 x
096-812-1955

บรรจุภัณฑ์

หลอดครีม D2TB22-30 (CLEAR)

ความจุ

30g

เหมาะกับ

ครีม

Product Code : D2TB22-30 (CLEAR)


ราคา หลอดครีม D2TB22-30 (CLEAR)

250 ชิ้น10 บาท
1,000 ชิ้น9.5 บาท
3,000 ชิ้น8 บาท
5,000 ชิ้น7.5 บาท

วัสดุ :

(Tube) PE, (Cap) PP (2Layer)

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ
ตลับแป้ง