หลอดครีม D2TB22-120 (CLEAR) WHITE CAP • d2design

บรรจุภัณฑ์

หลอดครีม D2TB22-120 (CLEAR) WHITE CAP

ความจุ

120g

เหมาะกับ

ครีม

Product Code : D2TB22-120 (CLEAR) WHITE CAP


ราคา หลอดครีม D2TB22-120 (CLEAR) WHITE CAP

250 ชิ้น14 บาท
1,000 ชิ้น13.5 บาท
3,000 ชิ้น13 บาท
5,000 ชิ้น12 บาท

วัสดุ :

(Tube) PE, (Cap) PP (2Layer)

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ
ตลับแป้ง