Line : @d2design x
Tel : 096-812-1955 x
096-812-1955
หลอดครีม D2TB21-50 (GREEN) • d2design

บรรจุภัณฑ์

หลอดครีม D2TB21-50 (GREEN)

ความจุ

50g

เหมาะกับ

ครีม

Product Code : D2TB21-50 (GREEN)


ราคา หลอดครีม D2TB21-50 (GREEN)

250 ชิ้น15 บาท
1,000 ชิ้น14.5 บาท
3,000 ชิ้น14 บาท
5,000 ชิ้น13.5 บาท

วัสดุ :

(Tube) PBL, (Cap) PP (5Layer)

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ
ตลับแป้ง