Line : @d2design x
Tel : 096-812-1955 x
096-812-1955
หลอดครีม TB018-100WHCL (WHITE) • d2design

บรรจุภัณฑ์

หลอดครีม TB018-100WHCL (WHITE)

ความจุ

100g

เหมาะกับ

ครีม

Product Code : TB018-100WHCL


ราคา หลอดครีม TB018-100WHCL (WHITE)

250 ชิ้น 17 บาท
1,000 ชิ้น 16.5 บาท
3,000 ชิ้น 16 บาท
5,000 ชิ้น 15 บาท

วัสดุ :

(Tube) PE, (Cap) PP (5Layer)

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ