Line : @d2design x
Tel : 096-812-1955 x
096-812-1955
หลอดครีม TB017-010BERG (BEIGE) ROSE GOLD CAP • d2design

บรรจุภัณฑ์

หลอดครีม TB017-010BERG (BEIGE) ROSE GOLD CAP

ความจุ

10g

เหมาะกับ

ครีม

Product Code : TB017-010BERG


ราคา หลอดครีม TB017-010BERG (BEIGE) ROSE GOLD CAP

250 ชิ้น 14.5 บาท
1,000 ชิ้น 14 บาท
3,000 ชิ้น 13.5 บาท
5,000 ชิ้น 13 บาท

วัสดุ :

(Tube) PE, (Cap) PP (5Layer)

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ