หลอดครีม D2TB17-100 (WHITE) BLACK CAP • d2design

บรรจุภัณฑ์

หลอดครีม D2TB17-100 (WHITE) BLACK CAP

ความจุ

100g

เหมาะกับ

ครีม

Product Code : D2TB17-100 (WHITE) BLACK CAP


ราคา หลอดครีม D2TB17-100 (WHITE) BLACK CAP

250 ชิ้น16 บาท
1,000 ชิ้น15.5 บาท
3,000 ชิ้น15 บาท
5,000 ชิ้น14.5 บาท

วัสดุ :

PP (5Layer)

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ
ตลับแป้ง