Line : @d2design x
Tel : 096-812-1955 x
096-812-1955
หลอดครีม D2TB16-15 (BLACK) • d2design

บรรจุภัณฑ์

หลอดครีม D2TB16-15 (BLACK)

ความจุ

15g

เหมาะกับ

ครีม

Product Code : D2TB16-15 (BLACK)


ราคา หลอดครีม D2TB16-15 (BLACK)

250 ชิ้น 17.25 บาท
1,000 ชิ้น 16.75 บาท
3,000 ชิ้น 16 บาท
5,000 ชิ้น 15.5 บาท

วัสดุ :

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ
ตลับแป้ง