หลอดครีม D2TB14-3 (WHITE) PINK CAP • d2design

บรรจุภัณฑ์

หลอดครีม D2TB14-3 (WHITE) PINK CAP

ความจุ

3g

เหมาะกับ

ครีม

Product Code : หลอดครีม D2TB14-3 (WHITE) PINK CAP


ราคา หลอดครีม หลอดครีม D2TB14-3 (WHITE) PINK CAP

250 ชิ้น4.25 บาท
1,000 ชิ้น4 บาท
3,000 ชิ้น3.75 บาท
5,000 ชิ้น3.25 บาท

วัสดุ :

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ
ตลับแป้ง