หลอดครีม D2TB13-50 (WHITE) • d2design

บรรจุภัณฑ์

หลอดครีม D2TB13-50 (WHITE)

ความจุ

50g

เหมาะกับ

ครีม

Product Code : D2TB13-50 (WHITE)


ราคา หลอดครีม D2TB13-50 (WHITE)

250 ชิ้น17.5 บาท
1,000 ชิ้น17 บาท
3,000 ชิ้น16 บาท
5,000 ชิ้น15.5 บาท

วัสดุ :

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ
ตลับแป้ง