หลอดครีม D2TB12-20 (BLACK) SILVER CAP • d2design

บรรจุภัณฑ์

หลอดครีม D2TB12-20 (BLACK) SILVER CAP

ความจุ

20g

เหมาะกับ

ครีม

Product Code : D2TB12-20 (BLACK) SILVER CAP


ราคา หลอดครีม D2TB12-20 (BLACK) SILVER CAP

250 ชิ้น22 บาท
1,000 ชิ้น21.5 บาท
3,000 ชิ้น21 บาท
5,000 ชิ้น20 บาท

วัสดุ :

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ
ตลับแป้ง