Line : @d2design x
Tel : 096-812-1955 x
096-812-1955
หลอดครีม TB009-020GDGD (GOLD) • d2design

บรรจุภัณฑ์

หลอดครีม TB009-020GDGD (GOLD)

ความจุ

20g

เหมาะกับ

ครีม

Product Code : TB009-020GDGD


ราคา หลอดครีม TB009-020GDGD (GOLD)

250 ชิ้น 19 บาท
1,000 ชิ้น 18.50 บาท
3,000 ชิ้น 18 บาท
5,000 ชิ้น 17.50 บาท

วัสดุ :

(Tube) POLYFOIL, (Cap)PP (6Layer)

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ