Line : @d2design x
Tel : 096-812-1955 x
096-812-1955
หลอดครีม TB007-020BKBK (BLACK) • d2design

บรรจุภัณฑ์

หลอดครีม TB007-020BKBK (BLACK)

ความจุ

20g

เหมาะกับ

ครีม

Product Code : TB007-020BKBK


ราคา หลอดครีม TB007-020BKBK (BLACK)

250 ชิ้น 16.50 บาท
1,000 ชิ้น 16 บาท
3,000 ชิ้น 15.50 บาท
5,000 ชิ้น 15 บาท

วัสดุ :

(Tube) PE, (Cap) PP (2Layer)

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ