หลอดครีม D2TB07-25 (Black) Black Cap • d2design

บรรจุภัณฑ์

หลอดครีม D2TB07-25 (Black) Black Cap

ความจุ

25-30g

เหมาะกับ

ครีม

Product Code : D2TB07-25 (Black) Black Cap


ราคา หลอดครีม D2TB07-25 (Black) Black Cap

250 ชิ้น 20 บาท
1,000 ชิ้น 19.5 บาท
3,000 ชิ้น 18.5 บาท
5,000 ชิ้น 18 บาท

วัสดุ :

PE

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ
ตลับแป้ง