หลอดครีม D2TB06-5-7 (PINK GOLD) • d2design

บรรจุภัณฑ์

หลอดครีม D2TB06-5-7 (PINK GOLD)

ความจุ

5-7g

เหมาะกับ

ครีม

Product Code : D2TB06-5-7 (PINK GOLD)


ราคา หลอดครีม D2TB06-5-7 (PINK GOLD)

250 ชิ้น8 บาท
1,000 ชิ้น7.5 บาท
3,000 ชิ้น7 บาท
5,000 ชิ้น6.5 บาท

วัสดุ :

PE

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ
ตลับแป้ง