Line : @d2design x
Tel : 096-812-1955 x
096-812-1955
หลอดครีม D2TB06-10 (GOLD) • d2design

บรรจุภัณฑ์

หลอดครีม D2TB06-10 (GOLD)

ความจุ

10g

เหมาะกับ

ครีม

Product Code : D2TB06-10 (GOLD)


ราคา หลอดครีม D2TB06-10 (GOLD)

250 ชิ้น 11 บาท
1,000 ชิ้น 10.5 บาท
3,000 ชิ้น 10 บาท
5,000 ชิ้น 9.5 บาท

วัสดุ :

(Tube)ABL, (Cap)PP (5Layer)

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ
ตลับแป้ง