Line : @d2design x
Tel : 096-812-1955 x
096-812-1955
หลอดครีม D2TB05-5-7 (Silver Cap) • d2design

บรรจุภัณฑ์

หลอดครีม D2TB05-5-7 (Silver Cap)

ความจุ

5-7g

เหมาะกับ

ครีม

Product Code : D2TB05-5-7 (Silver Cap)


ราคา หลอดครีม D2TB05-5-7 (Silver Cap)

250 ชิ้น 8 บาท
1,000 ชิ้น 7.5 บาท
3,000 ชิ้น 7 บาท
5,000 ชิ้น 6.5 บาท

วัสดุ :

PE

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ
ตลับแป้ง