Line : @d2design x
Tel : 096-812-1955 x
096-812-1955
หลอดครีม TB003-015RGRG (PINK GOLD) • d2design

บรรจุภัณฑ์

หลอดครีม TB003-015RGRG (PINK GOLD)

ความจุ

10-15g

เหมาะกับ

ครีม

Product Code : TB003-015RGRG


ราคา หลอดครีม TB003-015RGRG (PINK GOLD)

250 ชิ้น 17.75 บาท
1,000 ชิ้น 17.25 บาท
3,000 ชิ้น 16.5 บาท
5,000 ชิ้น 16 บาท

วัสดุ :

(Tube) POLYFOIL, (Cap) PP (6Layer)

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ