Line : @d2design x
Tel : 096-812-1955 x
096-812-1955
หลอดครีม TB002-050SLSL (SILVER) • d2design

บรรจุภัณฑ์

หลอดครีม TB002-050SLSL (SILVER)

ความจุ

50g

เหมาะกับ

ครีม

Product Code : TB002-050SLSL


ราคา หลอดครีม TB002-050SLSL (SILVER)

250 ชิ้น 20 บาท
1,000 ชิ้น 19.75 บาท
3,000 ชิ้น 19.50 บาท
5,000 ชิ้น 19 บาท

วัสดุ :

(Tube)ABL, (Cap)PP (5Layer)

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ