หลอดครีม D2TB03-50 (GOLD) • d2design

บรรจุภัณฑ์

หลอดครีม D2TB03-50 (GOLD)

ความจุ

50g

เหมาะกับ

ครีม

Product Code : D2TB03-50 (GOLD)


ราคา หลอดครีม D2TB03-50 (GOLD)

250 ชิ้น19.75 บาท
1,000 ชิ้น19.25 บาท
3,000 ชิ้น18.75 บาท
5,000 ชิ้น18 บาท

วัสดุ :

(Tube)ABL, (Cap)PP (5Layer)

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ
ตลับแป้ง