Line : @d2design x
Tel : 096-812-1955 x
096-812-1955
หลอดครีม D2TB03-30 (SILVER) • d2design

บรรจุภัณฑ์

หลอดครีม D2TB03-30 (SILVER)

ความจุ

30g

เหมาะกับ

ครีม

Product Code : D2TB03-30 (SILVER)


ราคา หลอดครีม D2TB03-30 (SILVER)

250 ชิ้น18.75 บาท
1,000 ชิ้น18.25 บาท
3,000 ชิ้น17.5 บาท
5,000 ชิ้น17 บาท

วัสดุ :

PE

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ
ตลับแป้ง