หลอดครีม D2TB03-30 (GOLD) • d2design

บรรจุภัณฑ์

หลอดครีม D2TB03-30 (GOLD)

ความจุ

30g

เหมาะกับ

ครีม

Product Code : D2TB03-30 (GOLD)


ราคา หลอดครีม D2TB03-30 (GOLD)

250 ชิ้น 18.75 บาท
1,000 ชิ้น 18.25 บาท
3,000 ชิ้น 17.5 บาท
5,000 ชิ้น 17 บาท

วัสดุ :

PE

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

d2design holiday

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ
ตลับแป้ง