Line : @d2design x
Tel : 096-812-1955 x
096-812-1955
หลอดครีม TB001-010RGRG (ROSE GOLD) • d2design

บรรจุภัณฑ์

หลอดครีม TB001-010RGRG (ROSE GOLD)

ความจุ

10g

เหมาะกับ

ครีม

Product Code : TB001-010RGRG


ราคา หลอดครีม TB001-010RGRG (ROSE GOLD)

250 ชิ้น 17 บาท
1,000 ชิ้น 16.50 บาท
3,000 ชิ้น 16 บาท
5,000 ชิ้น 15.50 บาท

วัสดุ :

(Tube)ABL, (Cap)PP (5Layer)

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ