Line : @d2design x
Tel : 096-812-1955 x
096-812-1955
ช้อนตักครีม SP001-000WH WHITE • d2design

บรรจุภัณฑ์

ช้อนตักครีม SP001-000WH WHITE

เหมาะกับ

ตักครีม

Product Code : SP001-000WH


ราคา ช้อนตักครีม SP001-000WH WHITE

250 ชิ้น 2
1,000 ชิ้น 2
3,000 ชิ้น 2
5,000 ชิ้น 2

วัสดุ :

– PE

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ