Line : @d2design x
Tel : 096-812-1955 x
096-812-1955
กระปุกครีม JR011-010PKPK (PINK) • d2design

บรรจุภัณฑ์

กระปุกครีม JR011-010PKPK (PINK)

ความจุ

10ml

เหมาะกับ

ครีม

Product Code : JR011-010PKPK


ราคา กระปุกครีม JR011-010PKPK (PINK)

250 ชิ้น 28 บาท
1,000 ชิ้น 27.50 บาท
3,000 ชิ้น 27 บาท
5,000 ชิ้น 26.50 บาท

วัสดุ :

กระปุกอคริลิค

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ