Line : @d2design x
Tel : 096-812-1955 x
096-812-1955
กระปุกครีม D2JR11-10 (GOLD) • d2design

บรรจุภัณฑ์

กระปุกครีม D2JR11-10 (GOLD)

ความจุ

10ml

เหมาะกับ

ครีม

Product Code : D2JR11-10 (GOLD)


ราคา กระปุกครีม D2JR11-10 (GOLD)

250 ชิ้น28 บาท
1,000 ชิ้น27 บาท
3,000 ชิ้น26 บาท
5,000 ชิ้น25 บาท

วัสดุ :

กระปุกอคริลิค

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ
ตลับแป้ง