Line : @d2design x
Tel : 096-812-1955 x
096-812-1955
กระปุกครีม JR010-200WHBK (BLACK) • d2design

บรรจุภัณฑ์

กระปุกครีม JR010-200WHBK (BLACK)

ความจุ

200g

เหมาะกับ

ครีม

Product Code : JR010-200WHBK


ราคา กระปุกครีม JR010-200WHBK (BLACK)

250 ชิ้น 35 บาท
1,000 ชิ้น 34.50 บาท
3,000 ชิ้น 34 บาท
5,000 ชิ้น 33.50 บาท

วัสดุ :

ฝา ABS
กระปุก PET

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ