Line : @d2design x
Tel : 096-812-1955 x
096-812-1955
กระปุกครีม D2JR10-200 (BLACK) BLACK CAP • d2design

บรรจุภัณฑ์

กระปุกครีม D2JR10-200 (BLACK) BLACK CAP

ความจุ

200g

เหมาะกับ

ครีม

Product Code : D2JR10-200 (BLACK) BLACK CAP


ราคา กระปุกครีม D2JR10-200 (BLACK) BLACK CAP

250 ชิ้น35 บาท
1,000 ชิ้น34 บาท
3,000 ชิ้น33 บาท
5,000 ชิ้น32 บาท

วัสดุ :

ฝา ABS
กระปุก PET

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ
ตลับแป้ง