Line : @d2design x
Tel : 096-812-1955 x
096-812-1955
กระปุกครีม D2JR09-100 (WHITE) WOOD CAP • d2design

บรรจุภัณฑ์

กระปุกครีม D2JR09-100 (WHITE) WOOD CAP

ความจุ

100g

เหมาะกับ

ครีม

Product Code : D2JR09-100 (WHITE) WOOD CAP


ราคา กระปุกครีม D2JR09-100 (WHITE) WOOD CAP

250 ชิ้น– บาท
1,000 ชิ้น– บาท
3,000 ชิ้น– บาท
5,000 ชิ้น– บาท

วัสดุ :

กระปุกอคริลิค

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ
ตลับแป้ง