กระปุกครีม D2JR08-20 (WHITE) SILVER CAP • d2design

บรรจุภัณฑ์

กระปุกครีม D2JR08-20 (WHITE) SILVER CAP

ความจุ

20g

เหมาะกับ

ครีม

Product Code : D2JR08-20 (WHITE) SILVER CAP


ราคา กระปุกครีม D2JR08-20 (WHITE) SILVER CAP

250 ชิ้น39 บาท
1,000 ชิ้น38.5 บาท
3,000 ชิ้น38 บาท
5,000 ชิ้น37.5 บาท

วัสดุ :

กระปุกอคริลิค

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ
ตลับแป้ง