กระปุกครีม D2JR06-30 (Silver) • d2design

บรรจุภัณฑ์

กระปุกครีม D2JR06-30 (Silver)

ความจุ

30ml

เหมาะกับ

ครีม

Product Code : D2JR06-30 (Silver)


ราคา กระปุกครีม D2JR06-30 (Silver)

250 ชิ้น 49 บาท
1,000 ชิ้น 48.5 บาท
3,000 ชิ้น 48 บาท
5,000 ชิ้น 46 บาท

วัสดุ :

กระปุก ABS

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ
ตลับแป้ง