Line : @d2design x
Tel : 096-812-1955 x
096-812-1955
กระปุกครีม JR006-030RGWH (PINK GOLD) • d2design

บรรจุภัณฑ์

กระปุกครีม JR006-030RGWH (PINK GOLD)

ความจุ

30ml

เหมาะกับ

ครีม

Product Code : JR006-030RGWH


ราคา กระปุกครีม JR006-030RGWH (PINK GOLD)

250 ชิ้น 49 บาท
1,000 ชิ้น 48.5 บาท
3,000 ชิ้น 48 บาท
5,000 ชิ้น 47 บาท

วัสดุ :

กระปุก ABS

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ