Line : @d2design x
Tel : 096-812-1955 x
096-812-1955
กระปุกครีม D2JR04-15 (PINK GOLD) • d2design

บรรจุภัณฑ์

กระปุกครีม D2JR04-15 (PINK GOLD)

ความจุ

15ml

เหมาะกับ

ครีม

Product Code : D2JR04-15 (PINK GOLD)


ราคา กระปุกครีม D2JR04-15 (PINK GOLD)

250 ชิ้น 38บาท
1,000 ชิ้น 37.5 บาท
3,000 ชิ้น 37 บาท
5,000 ชิ้น 36 บาท

วัสดุ :

กระปุกอคริลิค

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ
ตลับแป้ง