กระปุกครีม D2JR01-15 (SILVER) • d2design

บรรจุภัณฑ์

กระปุกครีม D2JR01-15 (SILVER)

ความจุ

15ml

เหมาะกับ

ครีม

Product Code : D2JR01-15 (SILVER)


ราคา กระปุกครีม D2JR01-15 (SILVER)

250 ชิ้น 45 บาท
1,000 ชิ้น 44 บาท
3,000 ชิ้น 42 บาท
5,000 ชิ้น 41 บาท

วัสดุ :

กระปุกอคริลิค
ฝา ABS

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ
ตลับแป้ง