Line : @d2design x
Tel : 096-812-1955 x
096-812-1955
ขวดเซรั่ม D2DP08-15 (BLACK) SILVER CAP PUSH BUTTON • d2design

บรรจุภัณฑ์

ขวดเซรั่ม D2DP08-15 (BLACK) SILVER CAP PUSH BUTTON

ความจุ

15ml

เหมาะกับ

เซรั่ม

Product Code : D2DP08-15 (BLACK) SILVER CAP PUSH BUTTON


ราคา ขวดเซรั่ม D2DP08-15 (BLACK) SILVER CAP PUSH BUTTON

250 ชิ้น 27.25
1,000 ชิ้น 26.75
3,000 ชิ้น 26.25
5,000 ชิ้น 26

วัสดุ :

– ขวดแก้ว
– ฝา Aluminum

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ
ตลับแป้ง