Line : @d2design x
Tel : 096-812-1955 x
096-812-1955
ขวดเซรั่ม D2DP08-15 (BLACK) GOLD CAP • d2design

บรรจุภัณฑ์

ขวดเซรั่ม D2DP08-15 (BLACK) GOLD CAP

ความจุ

15ml

เหมาะกับ

เซรั่ม

Product Code : D2DP08-15 (BLACK) GOLD CAP


ราคา ขวดเซรั่ม D2DP09-15m-White Transparentl (Rose Gold Cap)

250 ชิ้น23
1,000 ชิ้น22
3,000 ชิ้น21
5,000 ชิ้น20

วัสดุ :

– ขวดแก้ว
– ฝา Aluminum

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ
ตลับแป้ง