ขวดเซรั่ม D2DP07-15 (WHITE) ROSE GOLD CAP • d2design

บรรจุภัณฑ์

ขวดเซรั่ม D2DP07-15 (WHITE) ROSE GOLD CAP

ความจุ

15ml

เหมาะกับ

เซรั่ม

Product Code : D2DP07-15 (WHITE) ROSE GOLD CAP


ราคา ขวดเซรั่ม D2DP07-15 (WHITE) ROSE GOLD CAP

250 ชิ้น24 บาท
1,000 ชิ้น23 บาท
3,000 ชิ้น22 บาท
5,000 ชิ้น21 บาท

วัสดุ :

– ขวดแก้ว
– ฝา Aluminum

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ
ตลับแป้ง