ขวดเซรั่ม D2DP06-30 (WHITE) • d2design

บรรจุภัณฑ์

ขวดเซรั่ม D2DP06-30 (WHITE)

ความจุ

30ml

เหมาะกับ

เซรั่ม

Product Code : D2DP06-30 (WHITE)


ราคา ขวดเซรั่ม D2DP06-30 (WHITE)

250 ชิ้น– บาท
1,000 ชิ้น– บาท
3,000 ชิ้น– บาท
5,000 ชิ้น– บาท

วัสดุ :

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ
ตลับแป้ง