Line : @d2design x
Tel : 096-812-1955 x
096-812-1955
ขวดเซรั่ม D2DP03-10 (WHITE) • d2design

บรรจุภัณฑ์

ขวดเซรั่ม D2DP03-10 (WHITE)

ความจุ

10ml

เหมาะกับ

เซรั่ม

Product Code : D2DP03-10 (WHITE)


ราคา ขวดเซรั่ม D2DP03-10 (WHITE)

250 ชิ้น 18 บาท
1,000 ชิ้น 17.5 บาท
3,000 ชิ้น 17 บาท
5,000 ชิ้น 16 บาท

วัสดุ :

ขวดแก้ว
ฝา ABS

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ
ตลับแป้ง