ขวดเซรั่ม D2DP02-15-20 (WHITE) push button • d2design

บรรจุภัณฑ์

ขวดเซรั่ม D2DP02-15-20 (WHITE) push button

ความจุ

15-20ml

เหมาะกับ

เซรั่ม

Product Code : D2DP02-15-20 (WHITE) push button


ราคา ขวดเซรั่ม D2DP02-15-20 (WHITE) push button

250 ชิ้น25.5 บาท
1,000 ชิ้น24.5 บาท
3,000 ชิ้น23.5 บาท
5,000 ชิ้น23 บาท

วัสดุ :

ขวดแก้ว
ฝา ABS

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ
ตลับแป้ง