Line : @d2design x
Tel : 096-812-1955 x
096-812-1955
ขวดเซรั่ม D2DP02-15-20 (BLACK) • d2design

บรรจุภัณฑ์

ขวดเซรั่ม D2DP02-15-20 (BLACK)

ความจุ

15-20ml

เหมาะกับ

เซรั่ม

Product Code : D2DP02-15-20 (BLACK)


ราคา ขวดเซรั่ม D2DP02-15-20 (BLACK)

250 ชิ้น 23.2 บาท
1,000 ชิ้น 22.2 บาท
3,000 ชิ้น 21.2 บาท
5,000 ชิ้น 21 บาท

วัสดุ :

ขวดแก้ว
ฝา ABS

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ
ตลับแป้ง