ขวดครีม เซรั่ม D2BT10-20 • d2design

บรรจุภัณฑ์

ขวดครีม เซรั่ม D2BT10-20

ความจุ

10-20ml

เหมาะกับ

ครีม/เซรั่ม

Product Code : D2BT10-20


ราคา ขวดครีม เซรั่ม D2BT10-20

250 ชิ้น– บาท
1,000 ชิ้น– บาท
3,000 ชิ้น– บาท
5,000 ชิ้น– บาท

วัสดุ :

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ
ตลับแป้ง