ขวดครีม เซรั่ม D2BT04-15-20 (BLACK CAP) • d2design

บรรจุภัณฑ์

ขวดครีม เซรั่ม D2BT04-15-20 (BLACK CAP)

ความจุ

20-25ml

เหมาะกับ

ครีม/เซรั่ม

Product Code : D2BT04-15-20 (BLACK CAP)


ราคา ขวดครีม เซรั่ม D2BT04-15-20 (BLACK CAP)

250 ชิ้น 32 บาท
1,000 ชิ้น 31 บาท
3,000 ชิ้น 30 บาท
5,000 ชิ้น 29 บาท

วัสดุ :

ขวดแก้ว
ฝา Metalized Films

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ
ตลับแป้ง