Line : @d2design x
Tel : 096-812-1955 x
096-812-1955
ขวดปั๊มอากาศ BT002-030CLBK (ใส) • d2design

บรรจุภัณฑ์

ขวดปั๊มอากาศ BT002-030CLBK (ใส)

ความจุ

30-35ml

เหมาะกับ

เซรั่ม

Product Code : BT002-030CLBK


ราคา ขวดปั๊มอากาศ BT002-030CLBK (ใส)

250 ชิ้น 22 บาท
1,000 ชิ้น 21.5 บาท
3,000 ชิ้น 21 บาท
5,000 ชิ้น 20.5 บาท

วัสดุ :

ขวดแก้ว
ฝา ABS

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ