Line : @d2design x
Tel : 096-812-1955 x
096-812-1955
หลอดครีม TB029-010BRBR (Brown) • d2design

บรรจุภัณฑ์

หลอดครีม TB029-010BRBR (Brown)

ความจุ

10-15ml

เหมาะกับ

ลิป

Product Code : TB029-010BRBR


ราคา หลอดครีม TB029-010BRBR (Brown)

250 ชิ้น 14.50 บาท
1,000 ชิ้น 14.50 บาท
3,000 ชิ้น 14 บาท
5,000 ชิ้น 13 บาท

วัสดุ :

– PE 2 ชั้น

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ