Line : @d2design x
Tel : 096-812-1955 x
096-812-1955
หลอดครีม TB006-025WHSL (Silver) • d2design

บรรจุภัณฑ์

หลอดครีม TB006-025WHSL (Silver)

ความจุ

25ml

เหมาะกับ

ครีม

Product Code : TB006-025WHSL


ราคา หลอดครีม TB006-025WHSL (Silver)

250 ชิ้น 19.25 บาท
1,000 ชิ้น 18.75 บาท
3,000 ชิ้น 18.25 บาท
5,000 ชิ้น 17.75 บาท

วัสดุ :

(Tube) PE,(Cap) PP(5Layer)

ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนจากตารางเล็กน้อย เนื่องจากราคาของวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาที่แน่นอน

กดเลือกเมนู เพื่อเปิดหน้าประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ